Our website uses cookies to improve your experience. By continuing to use our website you agree to our use of cookies.

SITEPOLITIK

Indholdet af dette websted, www.hotpoint-ariston.xy (herefter kaldet "Webstedet"), herunder data, meddelelser og alt andet indhold, der består af tekst og grafik, samt modeller forsynet med symbolet "©", er beskyttet af ophavsretlige love, internationale traktater og andre immaterialretlige love og traktater.

Indholdet af de enkelte sider på webstedet er Copyright Indesit Company SpA. (Herefter kaldet "Selskabet"). Alle rettigheder forbeholdes. Indholdet af siderne på Webstedet må ikke, hverken i sin udstrækning eller i uddrag, kopieres, reproduceres, overføres, up- eller downloades, offentliggøres eller distribueres på nogen måde uden forudgående skriftlig tilladelse fra Selskabet, bortset fra opbevaring i brugerens egen computer og trykning af ekstrakter af sider fra Webstedet til rent personlige formål. De varemærker og logoer, der vises på dette Websted, tilhører Indesit Company SpA. De må ikke bruges på noget andet websted end Webstedet (www.hotpoint-ariston.xy) uden forudgående skriftligt samtykke fra Selskabet.

Selskabet fralægger sig ethvert ansvar for materiale skabt eller offentliggjort af 3. parter, som Webstedet linker til. Personer, som beslutter at besøge et websted i tilknytning til Webstedet , gør det på egen risiko og påtage sig byrden med at foretage alle nødvendige foranstaltninger mod vira og andre ødelæggende elementer.
Links til andre websteder er ikke ensbetydende med, at Selskabet sponsorerer eller er tilknyttet de organisationer, der leverer de beskrevne ydelser på sådanne websteder.

Alt materiale, der sendes til Webstedet, for eksempel via e-mail eller World Wide Web-sider, anses for værende af ikke-fortrolig karakter. Selskabet er ikke forpligtet i forbindelse med sådant materiale. Desuden står det Selskabet frit for at bruge alle idéer, koncepter, know-how eller teknisk viden indeholdt i sådant materiale til ethvert formål, inklusiv men ikke begrænset til udvikling, produktion og marketing af produkter ved brug af sådant materiale. Enhver, der indsender materiale, garanterer for, at samme er publicerbart, og indvilliger i at holde Selskabet skadesløs fra enhver handling fra 3. parter i forhold til sådant materiale.

Dette Websted giver offentligheden udstrakt adgang til oplysninger om Selskabets initiativer og aktiviteter. Disse oplysninger er også beregnet til offentlige professionelle (finansielle analytikere og journalister, institutionelle og private investorer). Målet er at give præcise, ajourførte oplysninger. Selskabet skal træffe alle rimelige bestræbelser på at sikre, at oplysningerne på Webstedet er nøjagtige og up-to-date. Det udelukker dog ikke muligheden for utilsigtede fejl eller udeladelser. Evt. påpegede fejl vil blive rettet.